Otse põhisisu juurde

Mis koolitusest on jutt?

Üha enam kolib asjaajamine ja dokumendihaldus internetti. Suurem osa informatsioonist liigub samuti interneti teel. Igapäevases elus on oskus kasutada infotehnoloogilisi vahendeid oma elu paremaks korraldamiseks asendamatu. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate võimalustega koostööks, mida saab kasutada nii lasteaias, koolis kui oma igapäevaste asjade mugavaks korraldamiseks.

Kõik pildid on võetud keskkonnast Pixabay (kui pole autorit märgitud) ja omavad litsentsi CC0 Public Domain.


Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide, õpilaste ja lastevanematega.

Maht:  1,19 EAP ( 31 ak/h)

Õppetöö vorm: 

Koolituse läbinud osaleja:
 • kohandab internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õppijate õpitulemusi (ISTE 1.1.2);
 • leiab ja kasutab õppematerjale praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonnast (ISTE 5.1.2);
 • kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda (blogi, koduleht, Google Drive jne) (ISTE 2.2.2);
 • kasutab digivahendeid andmete kogumiseks, talletamiseks ja korrastamiseks (ISTE 3.4.3);
 • kasutab järjepidevalt erinevaid digitaalseid suhtluskanaleid õppijate, lapsevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks (ISTE 3.2.2);
 • panustab kooli, ainevaldkonna või õppekava arengule keskenduva töörühma tegevusse (ISTE 5.4.3);
 • loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/ veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid, salvestab/kopeerib faile (ISTE 3.1.1).

   Osalemise eeldused:
   Koolitusel osaleja oskab kasutada veebilehitsejat (brauserit), teha lihtsamat tekstitöötlust, saata e-kirja, oskab mitut veebilehte samal ajal avada ja hallata. Võimalusel võtta koolitusele kaasa nutiseade (tahvelarvuti, nutitelefon). Vajalik on Google konto olemasolu (Gmail).
    Mooduli lühikirjeldus: 
    Kursus toimub 3 kontaktpäeval. Kontaktpäevade vahel toimuvad 2 e-õppe nädalat. 
    Koolitus jaguneb viieks teemaks. Teemad 1, 3 ning 5 läbitakse kontakttunnis, e-õppena läbitakse teemad 2 ja 4. Kursus algab ja lõpeb kontakttunniga.

    Teema 1 – Google toodete tutvustamine, Google Drive pilvehaldussüsteemi ülevaad,: dokumendi  loomine (4 ak/h)

    Teema 2 – Google koostöövahendite praktikum: Gmaili postkasti seadistamine ja listid, Google dokumendiloomise ja ühistöö praktikum (10 ak/h e-õpe) 
    Teema 3 – Google Drive: Google Kalendri tutvustus, Google Vormi ja Google Arvutustabeli loomine (4 ak/h)
    Teema 4 – Efektiivne otsing internetis, suhtlus kogukonnas ja Google Vormi ning Arvutustabeli praktikum -  (9 ak/h e-õpe)
    Teema 5 –  Google esitluse ja Google Sites loomine (4 ak/h)


    Nõuded läbimiseks: Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui osaleja: 

    • on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
    • on sooritanud e-õppe ülesanded vastavalt õpijuhistele.


      Õppematerjali on kokku pannud Airi Aavik, Haapsalu Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog, HITSA koolitaja.

      Kommentaarid