Postitused

Mis koolitusest on jutt?

Üha enam kolib asjaajamine ja dokumendihaldus internetti. Suurem osa informatsioonist liigub samuti interneti teel. Igapäevases elus on oskus kasutada infotehnoloogilisi vahendeid oma elu paremaks korraldamiseks asendamatu. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate võimalustega koostööks, mida saab kasutada nii lasteaias, koolis kui oma igapäevaste asjade mugavaks korraldamiseks. Kõik pildid on võetud keskkonnast Pixabay (kui pole autorit märgitud) ja omavad litsentsi CC0 Public Domain. KOOLITUSE KAVA Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide, õpilaste ja lastevanematega. Maht :  1,19 EAP ( 31 ak/h) Õppetöö vorm:  Kombineeritud õpe (12 ak/h auditoorne õpe + 19 ak/h  veebipõhine õpe ) Koolituse läbinud osaleja: kohandab internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õppijate õpitulemusi (ISTE 1.1.2); leiab ja kasutab õppematerjale praktikakogukonna/võrgustiku
Hiljutised postitused