neljapäev, 22. detsember 2016

Mis koolitusest on jutt?

Üha enam kolib asjaajamine ja dokumendihaldus internetti. Suurem osa informatsioonist liigub samuti interneti teel. Igapäevases elus on oskus kasutada infotehnoloogilisi vahendeid oma elu paremaks korraldamiseks asendamatu. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate võimalustega koostööks, mida saab kasutada nii lasteaias, koolis kui oma igapäevaste asjade mugavaks korraldamiseks.

Kõik pildid on võetud keskkonnast Pixabay (kui pole autorit märgitud) ja omavad litsentsi CC0 Public Domain.Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärgiks on tutvustada lasteaia- ja klassiõpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide, õpilaste ja lastevanematega.

Maht:  1,19 EAP ( 31 ak/h)

Õppetöö vorm: 

Koolituse läbinud osaleja:
 • Kohandab internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õppijate õpitulemusi. (ISTE 1.1.2)
 • Leiab ja kasutab õppematerjale praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonnast (ISTE 5.1.2)
 • Kasutab interneti otsingusüsteeme ja erinevaid veebipõhiseid infoallikaid, et leida oma valdkonnas ajakohaseid uuringuid (ISTE 5.3.1)
 • Kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda (vookoguja, blogi, koduleht, Google Drive jne) (ISTE 2.2.2)
 • Kasutab  digivahendeid andmete kogumiseks, talletamiseks ja korrastamiseks (ISTE 3.4.3)
 • Kasutab järjepidevalt erinevaid digitaalseid suhtluskanaleid õppijate, lapsevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks (ISTE 3.2.2)
 • Panustab kooli, ainevaldkonna või õppekava arengule keskenduva töörühma tegevusse (ISTE 5.4.3)
 • Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/ veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid, salvestab/kopeerib faile (ISTE 3.1.1)
  Osalemise eeldused:
  • oskab kasutada veebilehitsejat (brauserit)
  • teha tekstitöötlust
  • oskab mitut veebilehte samal ajal avada ja hallata
  • Google konto olemasolu (ehk Gmaili aadress, teab oma konto kasutajanime ja parooli)
  Mooduli lühikirjeldus: 
  Kursusel toimub 3 kontaktpäeva ning 2 e-õppe päeva. 
  Koolitus jaguneb viieks teemaks. Teemad 1, 3 ning 5 läbitakse kontakttunnis, e-õppena läbitakse teemad 2 ja 4. Kursus algab ja lõpeb kontakttunniga.

  1 Teema – Google toodete tutvustamine, GMaili postkasti seadistamine ja listid, Google Vormi abil küsitluse loomine (4 ak/h kontakttund)
  2 Teema – Google koostöövahendite praktikum: dokumendi, arvutustabeli ja esitluse koostamine (10 ak/h e-õpe)
  3 Teema – Ühistöö võimalused Internetis. (4 ak/h kontakttund)
  4 Teema – Ühistöövõimaluste praktikum (9 ak/h e-õpe)
  5 Teema – Otsing internetist (4 ak/h kontakttund)

  Nõuded läbimiseks: Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui osaleja: 
  • on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
  • on sooritanud e-õppe ülesanded vastavalt õpijuhistele ja esitanud need tähtaegselt.